ქეითერინგის სახეები მომსახურების გაწევის ტიპის მიხედვით

ქეითერინგის სახეები მომსახურების გაწევის ტიპის მიხედვით

  • თაიმ(დროის)-ქეითერინგი (ღონისძიების ქეითერინგი) – მოვლენის(ივენთის) მომსახურება: კორპორატიული საღამოები, სადღესასწაულო ღონისძიებები, გამოფენები, კონფერენციები. ქეითერინგის მოცემული სახე გულისხმობს მომსახურების ერთჯერად გაწევას, რომელიც მიმართულია ღონისძიებისკენ
  • ფლეის(ადგილის)-ქეითერინგი (კონტრაქტული ქეითერინგი) – შემკვეთის დაშორებით მდებარე დაწესებულების მომსახურება: კორპორატიული შემკვეთის ოფისში სადილის მიწოდება. ქეითერინგის მოცემული სახე გულისხმობს მუდმივ – კონტრაქტულ სამუშაოს
  • სატრანსპორტო ქეითერინგი – კვების ორგანიზება საავიაციო, სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო ტრანსპორტში, კომპანიების თანამშრომლების და სატრანსპორტო მომსახურების მომხმარებლების რეგულარული გადაყვანის დროს ორგანიზება. ქეითერინგის მოცემული სახე გულისხმობს პროდუქტების მიწოდებას გამგზავრების ადგილზე და შესაბამის დროს და/ან საკვებით მომარაგება მგზავრობის განმავლობაში
  • კულინარიული ქეითერინგი (cookery) – წარმოება და გაყიდვა „გასატანად“ ან დამზადებული დაგეგმილი კულინარიული პროდუქციის მიწოდება შემკვეთისთვის. მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს ქეითერინგული კომპანიის დანაყოფის დახმარებით ან ცალკეული სატრანსპორტო-ექსპედიციური კომპანიის საშუალებით.


 

Facebook Comments