სპეციფიური ფურშეტები ✿ 599 06 91 51 ✿ Top-ქეითერებისაგან

სპეციფიური ფურშეტები -ს  (რელიგიური, კულტურული, დიეტური და სხვა) და მაგიდების ორგანიზების გამოცდილება საქართველოში ბევრ ფირმას არა აქვს

ფირმებს, რომლებსაც აქვთ სპეციფიური ფურშეტები -ს (რელიგიური, კულტურული და დიეტური სპეციფიკის გათვალისწინებით)  წარმატებული გამოცდილება, შეუძლიათ წინამდებარე  გვერდზე გამოსაქვეყნებლად მოგვაწოდონ ინფორმაცია  Caumednet@gmail.com

სპეციფიური ფურშეტების ორგანიზება 599 06 91 51

♦ ფურშეტი (ქეითერინგი) რელიგიური დღესასწაულებისათვის

ფურშეტი რელიგიური დღესასწაულებისათვის მთლიანად გამომდინარეობს შესაბამისი რელიგიური დღესასწაულის შემდგომი ტრაპეზის ტრადიციებიდან. ამგვარი ტრადიციები, რამდენადაც ჩვენთვისა ცნობილი აქვს ყველა რელიგიას.

ძირითადი განსხვავება ტრადიციული ტრაპეზიდან, სავარაუდოდ ორია:

  1. ტრადიციული ტრაპეზი სუფრასთან ჯდომით შეცვლილია ფურშეტის, ფეხზე მდგომი ფორმატით. ეს ხშირ შემთხვევაში ყველა თვალსაზრისით გამართლებულია.
  2. ტრაპეზის ფორმატის შეცვლა იწვევს უშუალოდ საკვებისა და მისი  მიწოდების ფორმატის ცვლილებასაც. არა საკვების, არამედ მიწოდების ფორმატის.

ფურშეტის ფორმატით, სულ უფრო ხშირად სარგებლობენ რელიგიური თემები. ეს მრავალი მიზეზითაა მოსახერხებელი, თუმცა, რელიგიური ფურშეტები მაინც ნაკლებადაა ჯერ გავრცელებული. ფირმებს, რომლებიც ასეთ ფურშეტებს უკეთებენ ორგანიზებას, ჭირდებათ კარგი კონსულტანტი რელიგიურ საკითხებში. ამგვარი გამოცდილება მხოლოდ ერთეულ ქეითერებს  აქვთ.

♦ ფურშეტი მონაწილეთა რელიგიური, კულტურული და დიეტური სპეციფიკის გათვალისწინებით.

ჩვეულებრივ ფურშეტებზეც საკმაოდ ხშირია რელიგიური, კულტურული და დიეტური მოთხოვნების შესაბამისი სპეციალური მაგიდების დადგმა.
მაღალი რანგის ფურშეტები ითვალისწინებენ ამგვარ სპეციფიკას. მაგალითად, სპეციალური მაგიდა იმ რელიგიის მიმდევართათვის, რომელთაც საკვების გარკვეულ სახეობებზე შეზღუდვა აქვთ.
ფურშეტებზე ხშირია ეთნიკური გასტრონომიის მაგიდები, მაგალითად – ჩინური სამზარეულოსი  და ა.შ. 


იხილეთ აგრეთვე : Web-ჟურნალი “კვება“ , “ფურშეტი

Facebook Comments