ფურშეტი ფესტივალებისათვის

ფურშეტი (ქეითერინგი) ფესტივალებისათვის (ყველის, ღვინის, ეთნიკური და სხვა )

ფურშეტების (ქეითერინგის) სპეციფიკა ფესტივალების დროს

ამგვარი ფურშეტების (ქეითერინგის) ძირითადი სპეციფიკა შემდეგია – ისინი უნდა შეესაბამებოდნენ ფესტივალის მიზანს, ეხმარებოდნენ მათ ძირითადი ძირითადი მიზნის  მიღწევაში. მაგალითად: ღვინის ან ყველის  ფესტივალის ფურშეტებზე, საკვების გემომ  ხელი უნდა შეუწყოს ძირითადი პროდუქციის სადეგუსტაციო თვისებების წარმოჩენას. კიდევ უფრო სპეციფიკურია თაფლის ფესტივალის ქეითერინგი. ამგვარ ფესტივალებს აღჭურვილობაც სპეციფიური ჭირდებათ. თუშური ხალხური ხალიჩების ფესტივალის ფურშეტმა სასურველია წარმოაჩინოს თუშური საკვების სპეციფიკა და ა.შ.

♦ ფესტივალების თანმხლები ფურშეტების ორგანიზების გამოცდილება საქართველოში

საქართველოში ამგვარი ქეითერინგის დიდი გამოცდილება აქვს ფირმას: FM GROUP –  პირველი ქეითერი

სხვა ფირმებს, რომლებსაც აქვთ ფესტივალების რელიგიური, კულტურული და დიეტური სპეციფიკის გათვალისწინებით წარმატებული გამოცდილება, შეუძლიათ წინამდებარე  გვერდზე გამოსაქვეყნებლად მოგვაწოდონ ინფორმაცია  Caumednet@gmail.com

.