ფურშეტი დისერტაციისათვის 599 06 91 51

ფურშეტი დისერტაციისათვის

ფურშეტი დისერტაციებისათვის, ფურშეტი დისერტაციის შემდგომ, საკმაოდ პოპულარული გახდა და ჩაანაცვლა სადისერტაციო ბანკეტები. ამგვარი ფურშეტები იმართება იმავე ორგანიზაციაში, სადაც
დაცვა მოხდა. ეს საშუალებას იძლევა ყველა დამსწრე იქნეს მიპატიჟებული, რაც ბანკეტის ფორმატში ვერ მოხერხდებოდა. დამსწრეებს ფურშეტის ფორმატი კომუნიკაციის მეტ საშუალებებსაც აძლევს, რაც
ხშირად მნიშვნელოვანია. 

ფურშეტი დისერტაციისათვის

.იხილეთ აგრეთვე : Web-ჟურნალი „კვება“

Facebook Comments