ქეითერინგის სახეები მომხმარებლის სტატუსის მიხედვით

ქეითერინგის სახეები მომხმარებლის სტატუსის მიხედვით

  • VIP – ქეითერინგი – მაღალი დონის მომსახურების გაწევა, რომელიც გულისხმობს მაღალი-კლასის მომსახურებას და სამზარეულოს. კერძოდ, VIP – ქეითერინგი – არის მცირე ჯგუფის ან ერთი მომხმარებლის მომსახურება, რომელიც გულისხმობს გასვლით სარესტორნო მომსახურებას ყველაზე თანამედროვე ქეითერინგ-ტექნოლოგიების გამოყენებით.
  • მასს-ქეითერინგი – მასობრივი ღონისძიებების ან მომხმარებელთა დიდ ჯგუფის მომსახურება სტანდარტული მიდგომების და საკვების დაგეგმილი დამზადების საშუალებით.


 

Facebook Comments