ქეითერინგის სახეები საკვების დამზადების ადგილის მიხედვით

ქეითერინგის სახეები საკვების დამზადების ადგილის მიხედვით

  • On-premise catering – გულისხმობს საკვების მომზადებას საწარმოში ძირითადი საწარმოო ძალების გამოყენებით, მიწოდებას და გასვლით მომსახურებას სასტუმროებში, კონგრეს-ცენტრებში, საკონფერენციო დარბაზებში და კლუბებში.
  • Off-premis catering – გულისხმობს საკვების მომზადებას და მომსახურებას შემკვეთის ტერიტორიაზე ან ღია სივრცეში მობილური ტექნოლოგიების გამოყენებით.