აუტსორსინგი კვების ობიექტების – პირველი საქართველოში

აუტსორსინგი კვების ობიექტების და აურსორსინგი ზოგადად,  ი (ინგლ. Outsourcing: outer-source-using, გარე წყაროს და/ან რესურსის გამოყენება) – ორგანიზაციის მიერ (ხელშეკრულების საფუძველზე) საწარმოო საქმიანობის გარკვეული სახეებისა და ფუნქციების გადაცემა სხვა კომპანიისთვის, რომელიც მუშაობს საჭირო სფეროში. იმ მომსახურებებისა და დახმარებებისგან განსხვავებით, რომლებსაც აქვთ ერთჯერადი, ეპიზოდური ან შემთხვევითი ხასიათი და შემოსაზღვრული დასაწყისითა და დასასრულით – აუტოსორსინგის დროს ჩვეულებრივ გადაეცემა ფუნქციები, რომლებიც პროფესიონალურადაა მხარდაჭერილი ცალკეული სისტემებისა და ინფრასტრუქტურის უწყვეტი მუშაობით და საფუძვლად უდევს ხანგრძლივი კონტრაქტი (არანაკლებ 1 წელი).

აუტსორსინგი კვების ობიექტების და აურსორსინგი ზოგადად,  იძლევა მთლიანად საწარმოს ეფექტურობის მომატების საშუალებას და იყენებს გამოთავისუფლებულ საორგანიზაციო, ფინანსურ და აუტსორსინგი კვების ობიექტებისადამიანურ რესურსს ახალი მიმართულებების გასავითარებლად.

საწარმოო პრაქტიკაში აუტსორსინგზე ყველაზე ხშირად გადაეცემა ისეთი ფუნქციები, როგორიცაა ბუღალტრული აღრიცხვა, ოფისის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (მაგ: შენობის დალაგება), მთარგმნელობითი სერვისი, სატრანსპორტო მომსახურება, კომპიუტერული ქსელისა და საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის  მუშაობის მხარდაჭერა, სარეკლამო მომსახურება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

აუტსორსინგის ინსტიტუტის მონაცემების მიხედვით (Outsourcing Institute, აშშ), აუტსორსინგი წარმოადგენს საწარმოს საქმიანობის ოპტიმიზაციის განვითარებად სახეს; ამასთანავე, ყველაზე მეტი ზრდა აღინიშნება ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვების სფეროებში. მართვის ამერიკული ასოციაციის მიერ 1997 წელს წარმოდგენილმა სტატისტიკამ აჩვენა, რომ ჯერ კიდევ მაშინ გამოკითხული 600 ფირმიდან, 20%-მა გადასცა აუტსორსინგზე ფინანსური და ბუღალტრული ოპერაციების რაღაც ნაწილი , 80%-მა კი ადმინისტრაციული ფუნქციების ნაწილი.

იხილეთ აგრეთვე : Web-ჟურნალი “კვება“ , “ფურშეტი

Facebook Comments