რა სამუშაოებს გულისხმობს ქეითერინგი?

რა სამუშაოებს გულისხმობს ქეითერინგი?

  • მენიუს მომზადება და მენიუს ღირებულების დაანგარიშება
  • ტესტირება – კერძების წინასწარი დეგუსტაცია, რათა შეაფასონ შემკვეთებმა
  • სივრცის დაგეგმვა – ტერიტორიის დაყოფა და ტექნიკური შენობის გეგმის მომზადება
  • ქეითერინგის სცენარი – დროის დაგეგმვა, მომსახურების გეგმის შედგენა, ქეითერინგის ეტაპების ცხრილის შედგენა, ნაკადის მართვა
  • ქეითერინგის მენეჯმენტი – სატრანსპორტო გეგმის, პერსონალთა სიის, შემოტანისა და გატანის სქემის შედგენა, პერსონალის ინსტრუქტაჟი და შემკვეთის მიერ ღონისძიებისთვის მოწვეულ სამსახურებთან კოორდინაცია.

რა სამუშაოებს გულისხმობს ქეითერინგი


 

Facebook Comments